10/9/15

Bài hướng dẫn chi tiết các bước thiết kế tờ tạp chí PC WORLD bằng Indesign mong giúp ích cho các bạn ôn lại kiến thức đã học trên lớp

Video hướng dẫn thiết kế tạp chí PC WORLD phần 1 chỉ có tại dohoa247

Video hướng dẫn thiết kế tạp chí PC WORLD phần 2 chỉ có tại dohoa247

Ghi nguồn: http://dohoa247.com khi phát lại bài này, thank all@