10/4/15

Phần mềm Proshow Gold - Proshow Producer là phầm mềm tạo Video cho hình ảnh dành cho mọi người, với các sử dụng đơn giản mà rất hiệu quả giúp Proshow Gold đã trở thành phần mềm tạo Album ảnh phổ biến nhất hiện nay.

Đây là bộ Video hướng dẫn sử dụng các tính năn trong Proshow Gold mong sẽ giúp các bạn làm việc hiệu quả hơn với phần mềm này.
Phần 1: Tạo album đơn giản với Proshow Gold

Phần 2: Thêm text và hiệu ứng cho text trong Proshow Gold
Phần 3: Hiệu ứng trong Proshow Gold - Proshow Producer

Học đồ họa miễn phí
Hỗ trợ học tập 24/7