10/17/15

Trong Illustrator việc tạo hình với nhiều cách thức khác nhau nhưng nhìn chung là ích tùy chọn thuộc tính hơn Corel. Vì vậy nếu các bạn đã học Corel thì phải chịu khó xem bài này để phân biệt rõ giữa 2 phần mềm.

Video hướng dẫn cách tạo hình trong AI chỉ có tại dohoa247

Có thắc mắc các bạn cứ comment tại đây nhé