10/13/15

Phầm mềm After effect là phần mềm làm hiệu ứng cho phim ảnh, tạo Motion graphic
Video giới thiệu phần mềm After Effect FULL HD
Hãy hỏi để chúng tôi hỗ trợ các bạn tốt nhất nhé.
http://fb.com/groups/dohoa247