9/25/15


Trong in lụa và in Flexo khi cần in đối tượng chuyển sắc các bạn phải Trame hóa để giảm số màu in, đây là yêu cầu bắt buột với 2 kỹ thuật in này. Trame không đẹp nhưng nó là quan trong để ấn phẩm của bạn in được, vì vậy các phần mềm thiết kế đồ họa đều có công cụ trame.

Sau đây là cách trame hóa đối tượng chuyển sắc trên các phần mềm thiết kế đồ họa.
1. Trame đối tượng chuyển sắc cho in Flexo bằng Corel


2. Trame đối tượng chuyển sắc cho in Flexo bằng AI

3. Trame đối tượng chuyển sắc cho in Flexo bằng Photoshop

P/S: Trame không đẹp nhưng cần thiết để in ấn, vì vậy các bạn nhất định phải hiểu để ứng dụng trong công việc của mình sau này.
Mr. Tư LVT - FB: http://fb.com/lamvantu9