9/28/15

+ Chủ đề: “Dựng phim quảng cáo 3D”
Bạn đam mê Biên tập và Dựng phim? Bạn muốn biết mình có phù hợp với nghề Dựng phim?...
Thời gian: 8h-11h ngày 11/10/2015
Địa điểm: 105 Bà Huyện Thanh Quan, P7, Q3
Đối Tượng Tham Dự : Tất cả mọi người
Giảng Viên Phụ Trách : Thầy Lâm Văn Tư

* Mời các bạn tham khảo
+ Đề tài của khóa Biên tập & Dựng phim: http://youtube.com/dohoa247
+ Tham gia nhóm học đồ họa và tuyển dụng: http://facebook.com/groups/dohoa247

Mời các bạn tham khảo đề tài:
Trần Minh Thuận - OPPO R7 PLUS
 
Lý Ngọc Thế Duy - Tinhhoaviet Solutions
Đề tài Biên tập Dựng phim lớp khai giảng: 17-02-2015


  
Nguyễn Thúy An - Quảng cáo KFC