3/22/13


 Chỉnh màu tự động


Cách 1:

Image / Adjustment / Auto Level (Ctrl + Shift + L)
è Tự động cân bằng ánh sáng.Cách 2:


Image / Adjustment / Auto Color (Ctrl + Shift + L)

Cách 3:

Image / Adjustment / Auto Contract (Ctrl + Shift + Alt + L)

Chỉnh màu bằng cách xác định điểm sáng vào tối của ảnh
Image / Adjustment / Curver
Một số trường hợp bạn không thể chỉnh bằng các lệnh tự động được vì hình ảnh bị lỗi nhiều hoặc các hình minh họa sản phẩm trong quảng cáo.

Bước 1:

Chọn Image/Adjustment/ Threshold, di chuyển thanh điều khiển sang phải để chọn điểm sáng và di chuyển sang trái để chọn điểm tối của ảnh.


Bước 2:

Chọn Image/Adjustment/ Curver è chọn Set black Point để chọn điểm tối nhất trên ảnh và chọn set White point để chọn điểm sáng trên anh. Công cụ này rất hiệu quả cho các ảnh bị hư hỏng nặng.

Tinh chỉnh màu sắc.

Image / Adjustment / Selected Color : Cho phép chọn hình ảnh theo từng vùng màu riêng biệt và gia giảm màu đã chọn. (Ví dụ bên dưới cho phép bạn chọn màu đặc trưng và chình màu cho ảnh.)

Chỉnh ảnh ngược sáng

Ảnh ngược sáng là ảnh chụp có chủ đề cùng hướng với ánh sáng còn máy ảnh thì ngược hướng với ảnh sánh, kết quả phần chủ để thường bị tối, còn nền thì sáng rõ. Có 2 cách để xử lý ảnh ngược sáng.

Cách 1:

Chỉnh độ tương phản ngược cho bức ảnh (Tương phản ngược là vùng sáng tối hơn, vùng tối sáng hơn).
Chọn hình ảnh
Chọn Ctrl + M (Image/ Adjustment/ Curver) è chỉnh thuộc tính như hình.


Cách 2:

Sử dụng vùng chọn và các chế độ trộn màu.

Mở file ảnh
Chọn Window / Channels để chọn các kênh màu.

 Load vùng chọn trên kênh màu có độ tương phản cao.

Ctrl + Click vào channels (Load vùng chọn là phần sáng của ảnh)
Chọn Select / Invert (Ctrl + Shift + I) để đảo vùng chọn.
Chọn lại Channels RGB và chọn bảng layer è Nhấn Ctrl +j (Copy layer).

Nhấn F7 è Mode Screen.Tăng độ tương phản cho ảnh bị mờ
Khi chụp ảnh trong ánh sáng tự nhiên thì ảnh chụp thường không có được ánh sáng như mong muốn. Nhiều trường hợp ánh sáng sẽ bị mờ, không sắc nét. Để chỉnh ảnh sắc nét, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:

Load vùng chọn cho theo channels Chọn Window/Channels è Click chọn kênh có độ tương phản cao è Nhấn phím Ctrl + Click vào biểu tượng hình trên Channels è Lấy vùng chọn là phần sáng của ảnh.
Chọn lại kênh RGB, Nhấn Ctrl + Shift + I để đảo ngược vùng chọn.

 Nhấn F7 (Mở bảng Layer).
Nhấn Ctrl + J è Copy layer. 


Chọn mode Overlay, có thể chỉnh giảm Opacity hoặc Copy thêm nhiều Layer để tăng tính hiệu quả cho hiệu ứng.